Scrum master – czym się zajmuje?

Nie ulega wątpliwości, że każdy członek zespołu Scrumowego posiada nieco inny zakres kompetencji oraz zadań. I tak, Scrum master odpowiedzialny jest przede wszystkim za niwelowanie wszelkich trudności, z którymi mogliby borykać się poszczególni członkowie zespołu. Jeżeli chodzi zaś o Scrum developera, odpowiedzialny jest on przede wszystkim za dostarczenie produktu.

Read More »

Zarządzanie projektami – dlaczego tak ważne jest ciągłe zdobywanie wiedzy?

Zarządzanie projektami to bardzo złożony i ie łatwy proces, który jednak można okiełznać, jeśli poznamy najistotniejsze zasady zarządzania w projektach, a także zdobędziemy niezbędne do tego umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Nieustanne zmiany i wiele nowości w tym zakresie sprawiają, że koniecznością stają się szkolenia scrum, które znacząco umożliwiają realizację zadań w projektach.

Read More »

Czy warto poznawać nowe sposoby kierowania projektami?

Świat idzie do przodu, a z postępem technologicznym coraz trudniej jest stosować tradycyjne metody zarządzania do właściwego postępowania i zarządzania projektem. Najczęściej w wielu branżach firmy przestawiają się na zarządzanie zwinne, które jest w stanie wypełnić luki tam, gdzie zarządzanie tradycyjne nie jest w stanie.

Read More »