Czy pracownicy produkcji również powinni się szkolić?

man wearing black hoodie using welding tool

Praca na produkcji to przede wszystkim praca fizyczna: przynajmniej dla początkujących pracowników, którzy nie posiadają doświadczenia pozwalającego im na zarządzanie grupą ludzi oraz wykształcenia kierunkowego, które mogłoby skutkować zatrudnieniem w innych działach przedsiębiorstwa.

Nie znaczy to jednak, że praca na produkcji pozbawiona jest perspektyw. Szkolenia dla kierowników oraz szeroka oferta kursów branżowych i specjalistycznych pozwalają na stały rozwój w przedsiębiorstwie oraz możliwość szybkiego awansu.

Jak wygląda praca na produkcji?

Praca na produkcji zajmuje się przede wszystkim obsługą taśm produkcyjnych. Do obowiązków pracownika należą więc m. in. umieszczanie poszczególnych produktów w wyznaczonych miejscach, kontrola poszczególnych produkowanych części czy prace związane z ich pakowaniem.

Pracownik produkcji nie musi jednak posiadać określonego wykształcenia: przedsiębiorstwa same dbają o ich wdrażanie oraz zajmują się kompleksowym przeszkoleniem kapitału ludzkiego w ramach wykonywanych czynności.

Dodatkowo w ramach godzin pracy często odbywają się także dodatkowe, certyfikowane szkolenia m. in. z zakresu obsługi bardziej wymagających sprzętów (np. wózki widłowe) lub ich konserwacji.

Szkolenia w firmie produkcyjnej

Każdy pracownik może na bieżąco podnosić swoje kompetencje. Po kilku miesiącach na najniższych stanowiskach możemy starać się o pełnienie funkcji brygadzisty – osoby, która jest ogniwem łączącym kierownictwo z pracownikami wykonawczymi.

W tym celu warto skorzystać z oferty szkolenia dla mistrzów lub szkolenia dla brygadzistów, które dodatkowo wzmocnią nasze umiejętności personalne i społeczne, jakie są niezbędne do pracy na tym stanowisku.

W dużych przedsiębiorstwach możemy również starać się o awans poziomy do innego działu (np. do działu personalnego czy księgowego). W tym celu możemy skorzystać z dedykowanych kursów specjalistycznych, które zapewniają osiągnięcie wymaganych certyfikatów i uprawnień.

Zobacz: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/menedzerskie/zarzadzanie-zespolem-2