Czy warto poznawać nowe sposoby kierowania projektami?

smiling man reading book while holding mug

Świat idzie do przodu, a z postępem technologicznym coraz trudniej jest stosować tradycyjne metody zarządzania do właściwego postępowania i zarządzania projektem. Najczęściej w wielu branżach firmy przestawiają się na zarządzanie zwinne, które jest w stanie wypełnić luki tam, gdzie zarządzanie tradycyjne nie jest w stanie.

Nowe sposoby kierowania projektami są warte przemyślenia i pozyskania o nich jak największej ilości informacji zwłaszcza po stronie kierownika projektu i osób odpowiedzialnych za dobór metodologii zarządzania projektu do jego potrzeb. Odpowiednio dobrana metodologia jest w stanie zoptymalizować pracę, a także zwiększyć wydajność pracowników.


Sprawdź skuteczne szkolenia zarządzanie zespołem


Metodologie takie jak zwinne dostarczają pracownikom zwiększonego pola do działania poprzez zapewnienie im elastyczności. W agile stawia się na interpersonalne relacje i komunikację bardziej niż na narzędzia lub procesy związane z realizacją projektu. Świetnie założenia agile przedstawia manifest agile, a wiadomości zarówno praktyczne, jak i teoretyczne można poznać poprzez agile szkolenia.

W wielu firmach coraz modniejszą metodą zarządzania jest scrum. Generalnie, założenia agile i scrum są dokładnie takie same, przy czym agile to rodzaj filozofii w kierowaniu projektem, a scrum jest metodą praktyczną, pozwalającą na usystematyzowanie pracy poprzez nadanie zespołowi pewnej hierarchii, organizację zadań do wykonania w okresach czasu zwanych sprintami, oraz dostarcza interesujące narzędzie umożliwiające śledzenie postępów pracy, jak i dalsze planowanie harmonogramu prac na kolejne sprinty.

Scrum dopuszcza podział zespołu na trzy role – developerów, scrum masteraz oraz product ownera.

Każda z osób obejmujących poszczególne role w zespole scrumowym może z powodzeniem przejść warsztaty pozwalające na przybliżenie jej roli i oczekiwanych od niej obowiązków w zespole. Stąd, szkolenia scrum developer, szkolenie scrum master czy szkolenia scrum product owner pozwalają na gruntowne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi roli i na poprawne wdrożenie się do zespołu.